INFORMACJE DLA PACJENTÓW
SPIROMETRIA

Przygotowanie do spirometrii i badań czynnościowych układu oddechowego

Spirometria, pletyzmografia i pomiar dyfuzji tlenku węgla (DLCO) to badania czynnościowe układu oddechowego. Pozwalają one na obiektywną ocenę czynności płuc. W ich trakcie mierzy się m. in. objętość i pojemność płuc, przepływ powietrza przez płuca i oskrzela w różnych fazach cyklu oddechowego a także zdolność miąższu płucnego do wymiany gazowej. Badanie to wykorzystywane jest do rozpoznania i monitorowania układu oddechowego w chorobach układu oddechowego takich jak astma, POChP i choroby śródmiąższowe.

Przygotowanie do spirometrii.

Na co najmniej cztery godziny przed badaniem nie powinno się palić papierosów i nie pić alkoholu. Na dwie godziny przed badaniem nie należy spożywać obfitych posiłków. Zaleca się luźny i wygodny ubiór nie krępujący chorego.

Należy unikać intensywnego wysiłku przed badaniem. Ważne by przyjść na badanie odpowiednio wcześniej, aby móc odpocząć.

Jak wygląda badanie czynnościowe płuc.

W czasie badania chory w pozycji siedzącej, wykonuje szereg głębokich wdechów przez ustnik połączony z aparatem zgodnie z poleceniami technika. Wyniki badania po analizie komputerowej i ocenie lekarza wydawane są bezpośrednio choremu.

Czas trwania badania:

Spirometria: ok 10 minut.

Spirometria z próbą rozkurczową 30-40 minut.

Pletyzmografia z DLCO 30-60 minut 

©2013 lemontea.pl