DIAGNOSTYKA
PRACOWNIA CZYNNOŚCIOWA UKŁADU ODDECHOWEGO

Zespół pracowni wykonuje wszystkie rodzaje badań czynnościowych układu oddechowego tj.: spirometria z próbą rozkurczową, spirometryczne próby prowokacyjne, pletyzmografia całego ciała, ocena pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla (DLCO), test 6-minutowego chodu z ocena wysycenia krwi tętniczej tlenem, test wahadłowy. Pracownia dysponuje trzema spirometrami, kabiną pletyzmograficzną najnowszej generacji, dozymetrem wykorzystywanym do próby prowokacyjnej w diagnostyce astmy oskrzelowej, inhalatorami, nebulizatorami, pikflometrami, aparatem EKG.

©2013 lemontea.pl