DIAGNOSTYKA
PRACOWNIA ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU

Istotą obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) są powtarzające się wielokrotnie w czasie snu epizody zapadania gardła. Bezpośrednimi następstwami bezdechów są: niedotlenienie krwi, przyspieszenie rytmu serca i wzrost ciśnienia krwi. Częste wybudzenia spowodowane niedotlenieniem krwi powodują tzw. defragmentację snu przez co sen staje się nieefektywny, nie dający wypoczynku przez co chorzy stają się nadmiernie senni w czasie dnia, obniża się znacznie zdolność koncentracji, wydłuża czas reakcji co może prowadzić do poważnych następstw, szczególnie w przypadku osób prowadzących pojazdy mechaniczne (wypadki drogowe), pracujących w zawodach wymagających stałej koncentracji, a u wszystkich chorych powoduje obniżenie efektywności zawodowej, obniżenie komportu życia. Długotrwały przebieg, występowanie ciężkich postaci choroby, bagatelizowanie objawów klinicznych powodują utrwalenie się niekorzystnych następstw OBS i rozwój groźnych powikłań (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, udar mózgu). Poza tym nie leczony OBS jest przyczyną przedwczesnego zgonu, szczególnie u mężczyzn poniżej 50 roku życia.

Obturacyjny bezdech senny jest chorobą częstą (występuje u od 5 do 15% dorosłej populacji). W Polsce według szacunków na OBS może chorować od 200 do 400 tysięcy osób. Mężczyźni chorują na OBS od 2 do 4 razy częściej niż kobiety, u których do zachorowania zwykle dochodzi w okresie menopauzy. Najcięższe postacie choroby występują u kobiet i mężczyzn powyżej 45 roku życia. Nasza placówka dysponuje trzema stanowiskami diagnostyki i leczenia zaburzeń snu pracującymi siedem dni w tygodniu. 

Przyczyny choroby

Gardło jest jedyną częścią dróg oddechowych, która nie posiada chrzęstnego lub kostnego rusztowania i w sprzyjających warunkach (nadmiar tkanki tłuszczowej na szyi u otyłych, zwiększenie masy języka, przerost migdałków podniebiennych, długi języczek i podniebienie miękkie) może ulegać zapadnięciu, którego objawem są bezdechy (epizody zatrzymania oddechu). Zahamowanie przepływu powietrza do/i z płuc prowadzi do niedotlenienia krwi, nadmiaru dwutlenku węgla w organizmie oraz narastającą pracę mięśni klatki piersiowej i brzucha. Praca tych mięśni powoduje przebudzenie w czasie snu (najczęściej nieuświadomione przez chorego) – wzrasta napięcie mięśni, gardło gwałtownie się otwiera czemu towarzyszy głośne chrapnięcie. Wyrównawcza hiperwentylacja po bezdechu powoduje niedobór dwutlenku węgla we krwi, zwolnienie oddychania - chory ponownie zasypia, gardło ponownie się zapada i następuje kolejny bezdech. U osób z   ciężką postacią choroby bezdechy mogą występować częściej niż raz na minutę snu.  

Leczeniem z wyboru Obturacyjnego Bezdechu Sennego jest terapia z CPAP – aparatu podającego powietrze do jamy nosowej/ustnej z niewielkim nadciśnieniem co przeciwdziała zapadaniu się dróg oddechowych w czasie snu i ustapienie objawów chorobowych. Alternatywą dla terapii CPAP jedynie w wybranych przypadkach może być leczenie chirurgiczne. Odsetek chorych na OBS kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego powinien być jak najmniejszy i nie przekraczać 5% pacjentów, szczególnie w podrupie chorych, u których stwierdza się wrodzone odchylenia w budowie twarzoczaszki.

©2013 lemontea.pl