DIAGNOSTYKA
PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to powszechnie występująca choroba, której można zapobiegać i którą można skutecznie leczyć. Charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które zwykle postępuje i wiąże się ze zwiększoną, odpowiedzią zapalną dróg oddechowych i miąższu płucnego na szkodliwe cząstki lub gazy, w naszym kraju na dym tytoniowy. Ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe jest spowodowane zarówno przez chorobę drobnych dróg oddechowych (obturacyjne zapalenie oskrzelików), jak i zniszczenie miąższu płuc (rozedmę). Duża częstość występowania oraz utrzymujący się wzrost zachorowania na POChP wynika z powszechności nałogu palenia tytoniu, postępującego zanieczyszczenia środowiska w krajach rozwijających się oraz rosnącej średniej długości życia. Przewlekła obturacyjana choroba płuc rozpoznawana jest najczęściej u wieloletnich palaczy tytoniu w wieku średnim. Aktywne i bierne palenie tytoniu pozostaje głównym czynnikiem ryzyka POChP. Rozpoznanie choroby ustala się na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego, spirometrycznego i radiologicznego klatki piersiowej. Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, która przez wiele lat może rozwijać się bezobjawowo należy podejrzewać u osób po 40. roku życia, palących lub narażonych na dym tytoniowy, u których występują: przewlekła i postępująca duszność, przewlekły kaszel oraz przewlekłe odksztuszanie plwociny, zwłaszcza w godzinach rannych.

Nowoczesne leczenie POChP opiera się na tzw postępowaniu w oparciu o współpracę - collaborative management (CM),  wykorzystującym zespołową pracę pod nadzorem pulmonologa takich specjalistów jak fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog, pielęgniarka. Obok nowoczesnej diagnostyki tj. przede wszystkim: badanie spirometryczne statyczne i natężone, badanie pletyzmograficzne, badanie pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla poparte badaniem radiologicznym klatki piersiowej istotnym elementem postępowania jest rehabilitacja oddechowa. Programy rehabilitacyjne w ramach CM prowadzi multidyscyplinarny zespół specjalistów. W zależności od typu jednostki chorobowej (POChP, mucowiscydoza, choroby śródmiąższowe płuc, chorzy po operacjach klatki piersiowej, inne schorzenia nabyte i wrodzone), zaawansowania, chorób towarzyszących, etc, dobiera się odpowiedni czas trwania programu, stopień obciążenia wysiłkiem, dietę, modyfikuje leczenie farmakologiczne, wspomaga psychologicznie.

©2013 lemontea.pl